Logopeda mgr Izabela Dębczyńska
Logopedia to dla mnie nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja. Prowadzę terapie od dwudziestu lat, ciągle podnosząc swoje kwalifikacje poprzez zdobywanie doświadczenia, udział w kursach i szkoleniach. Wszystko to w celu niesienia jak najlepszej pomocy osobom, które jej potrzebują.

Wykształcenie:

- studia magisterskie na Wydziale Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim
z wynikiem bardzo dobrym

- studia podyplomowe w zakresie logopedii ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim
z wynikiem bardzo dobrym

- studia podyplomowe w zakresie neurologopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym

Kursy i szkolenia:

- kursy kawalifikacyjne do prowadzenia terapii Metodą Tomatisa w Instytucie Fizjologii
i Patologii Słuchu w Warszawie

- szkolenie "Terapia logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym" w Centrum
Metodycznym Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej MEN w Warszawie

- warsztaty I stopnia "Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki
Sherborne" w Białymstoku

- szkolenie "Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami
z zaburzeniami rozwoju" w Białymstoku (dotyczy dzieci z autyzmem)

- logopedyczne warsztaty naukowo - szkoleniowe "Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu
neurologicznym - diagnoza różnicowa, strategie postępowania logopedycznego"
w Lublinie

- szkolenie "Praktyczne zastosowanie umiejętności z emisji głosu w kształtowaniu
prawidłowych nawyków dla mowy" w Białymstoku


W osiąganiu sukcesów posługuję się zarówno wiedzą zdobytą w trakcie studiów i szkoleń, wieloletnią praktyką zawodową, jak i najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi stworzonymi specjalnie na potrzeby logopedii. Pacjenci mają możliwość korzystania z echokorektora, amplifonu, wibratorów podjęzykowych, programów komputerowych.

Nagrody

Za osiągnięcia zawodowe
otrzymałam m.in.:


- Nagrodę II stopnia Ministra Edukacji
Narodowej

- Nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty

- Odznakę Polskiego Towarzystwa Walki
z Kalectwem