Mowa jest najbardziej naturalnym sposobem komunikacji. Dzięki niej wyrażamy swoje potrzeby, uczucia i emocje. To, jak mówimy wpływa na osiągane przez nas sukcesy w szkole, w pracy, w kontaktach z innymi.

Osoby, które nie potrafią mówić lub robią to źle, odsuwane są na margines grupy, mają trudności w przyswajaniu wiedzy, znalezieniu satysfakcjonującej pracy. W takich wypadkach potrzebna jest szybka pomoc logopedy.

Skuteczna terapia to dogłębna diagnoza, a następnie ustalenie programu ćwiczeń dostosowanego do wieku i potrzeb pacjenta.
- zaburzenia mowy u osób po wylewach
i udarach (afazja, dyzartria)
- wady wymowy (mowa bezdźwięczna,
nieprawidłowa artykulacja, nosowanie)
- jąkanie, niepłynność mowy
- opóźniony rozwój mowy
- trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci
i młodzieży z dysleksją
- zaburzenia mowy u osób z niedosłuchem
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- ćwiczenia dykcji
- zaburzenia mowy w:
- porażeniu mózgowym
- nieprawidłowym rozwoju
intelektualnym

- autyzmie i zespole Aspergera
Zapraszam do mojego gabinetu na indywidualną terapię.Tel: 609 506 930
izabela.debczynska@logopediabialystok.pl

JAK TRAFIĆ?